Η εταιρεία μας

Η Pet Wellness Nutrition είναι μια ελληνική φαρμακευτική εταιρία που ιδρύθηκε το 2018 και ασχολείται με δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και εμπορίας στον τομέα της διατροφής των ζώων συντροφιάς.

  • Η Pet Wellness Nutrition είναι ένας ολοκληρωμένος οργανισμός που μπορεί να πραγματοποιήσει ολόκληρη τη ροή, από την αλυσίδα παραγωγής έως τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, διανομής και πωλήσεων.

  • Σύμφωνα με τους κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (GMP), ορθής εργαστηριακής πρακτικής (GLP) και κανόνων της σύμβασης για την επιθεώρηση των φαρμακευτικών προϊόντων (PIC), η Pet Wellness Nutrition. εκτελεί, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, όλες τις φάσεις έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της στην Ελλάδα.

  • Η Pet Wellness Nutrition που εδρεύει στην Αθήνα, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διανομής στην ελληνική αγορά κτηνιατρικής διατροφής. Επίσης έχει παρουσία στο εξωτερικό με αντιπροσώπους διανομής στη Γερμανία και την Κύπρο.

  • C.E.O Κιτεμές Παναγιώτης

Έρευνα

Εκτελούμε, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, όλες τις φάσεις έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μας

Διεθνή Πρότυπα

Συμμορφωμένοι με τις αρχές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (GMP), ορθής εργαστηριακής πρακτικής (GLP) και κανόνων της σύμβασης για την επιθεώρηση των φαρμακευτικών προϊόντων (PIC),

Ροή Εργασιών

Πραγματοποιούμε ολόκληρη τη ροή, από την αλυσίδα παραγωγής έως τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, διανομής και πωλήσεων.

Δίκτυο Διανομής

Παρουσία στο εξωτερικό με αντιπροσώπους διανομής στη Γερμανία και την Κύπρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία